Klubien ja piirien säännöt ja sääntömallit

Kansallisen Neuvoston säännöt ym.

IIW:n säännöt ja käsikirja

Klubin perustaminen, toiminta ja virkailijat

  • ’Klubin perustaminen, toiminta ja virkailijat’, Koulutuskansio 1999 (linkki)
    • sis. myös seuraavien virkailijoiden tehtäväluettelot: presidentti, vara- ja past presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, klubimestari
  • ’Charter presentation’ 2013 (ohje lisätty presidentti Kapilan ehdotuksesta joulukuussa 2017; Huom! ohjeessa viitataan IIW:n sääntö- ja käsikirjaan 2012, nyt voimassa sääntö- ja käsikirja 2018)

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Piirin puheenjohtajan ja sihteerin opas

  • Opas on laadittu piirissä 139 ja päätetty jakaa kaikille piireille KN:n kokouksessa 17.8.2002 (linkki). Opas löytyi KN:n arkiston järjestämistyön yhteydessä v. 2020.

Inner Wheel -merkit ja niiden käyttö

IWF verkkosivut

Inner Wheel klubin verkkosivujen sisältö (KN:n suositus 27.2.2016)

 Posted by at 17:00