Klubien ja piirien sääntömallit

Kansallisen Neuvoston säännöt ym.

IIW:n säännöt ja käsikirja

Klubin perustaminen ja toiminta

  • ’Charter presentation’ 2013 (ohje lisätty presidentti Kapilan ehdotuksesta joulukuussa 2017; Huom! ohjeessa viitataan IIW:n sääntö- ja käsikirjaan 2012, nyt voimassa sääntö- ja käsikirja 2018)
  • ’Klubin perustaminen ja toiminta’, Koulutuskansio 1999, IW Suomi-Finland (ohje lisätty muistuttamaan suomalaisista käytännöistä)

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Inner Wheel -merkkien käyttö

IWF verkkosivut

Inner Wheel klubin verkkosivujen sisältö (KN:n suositus 27.2.2016)

 Posted by at 17:00