Toiminta

 

Inner Wheel on kansainvälinen ystävyys- ja palvelujärjestö, jonka jäsenet ovat pääosin rotareiden perhepiiriin kuuluvia naisia, mutta Istanbulin yleiskokouksen ( 2012) jälkeen kaikki asiasta kiinnostuneet naiset ovat tervetulleita mukaan. Kansainvälinen Inner Wheel yhdistää toisiinsa yli 100.000 IIW-klubien jäsentä yli 100 maasta ympäri maailman.

Inner Wheelin juuret Rotary-järjestössä

Innerwheel kokoukset 1920-1930-luvulla

Innerwheel kokoukset 1920-1930-luvulla

Inner Wheel -järjestön juuret yltävät ensimmäisen maailmansodan aikaan. Rotarit pyysivät tällöin apua vaimoiltaan ja lähisukulaisiltaan erilaisiin sosiaalisiin palvelutehtäviin sodan rasittamassa Englannissa. Näin ystävystyneet naiset päättivät perustaa oman klubin lähtökohtana Rotaryn ”Service above self”, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa epäitsekästä palvelemista. Klubia kutsuttiinkin alun perin Service-klubiksi. Nimen Inner Wheel -klubi sai rouva Goldingin aloitteesta 10.1.1924. Tuosta päivästä tuli vuosittain vietettävä Kansainvälinen Inner Wheel -päivä.Suomessa IW-toiminta käynnistyi 1958, jolloin Järvenpäähän perustettiin ensimmäinen Inner Wheel -klubi. Nykyisin klubeja on 38 ja jäseniä yli 1300. Alueellisesti klubit kuuluvat neljään IW-piiriin: 139, 140, 141 ja 142. Viimemainittuun kuuluvat myös Viron klubit, joiden yhteisjäsenmäärä on noin 50.


HappierFuturesMitä Inner Wheelin toiminta on ?

Klubit toimivat täysin itsenäisesti kansainvälisten sääntöjen puitteissa. Toimintavuosi on 1 .7.-30.6. Toiminnalle antaa erityispainotuksen vuoden kansainvälinen teema, jonka kulloinenkin IW:n maailman presidentti valitsee. Inner Wheel -klubeilla voi olla omat avustus- ja palvelukohteensa ja/tai ne voivat osallistua valitsemallaan tavalla piirin joko kansalliseen tai kansainväliseen projektiin. Klubin oma aktiivisuus ja kiinnostus ratkaisevat. Inner Wheel -sisaret toteuttavat palvelu- ja hyväntekeväisyystoimintaa eri tavoin antamalla aikaansa ja voimavarojaan, tietoa, taitoa ja osaamista sekä taloudellista tukea. Jäsenmaksuilla ja omissa tilaisuuksissa kerätyillä kahvirahoilla, arpajaisilla, huutokaupoilla, myyjäisillä, teatteri- ja konserttilippujen sekä IW-tuotteiden myynnillä kartutetaan niin klubien kuin piirienkin hyväntekeväisyysvaroja.

Inner Wheel – ikkuna kansainvälisyyteen

Inner Wheel -järjestö on ollut perinteisesti ikkuna koko maailmaan. Vuonna 1967 perustettu International lnnerWheel (IIW) yhdistää kaikki maailman IW-klubit toisiinsa. Klubit osallistuvat IIW:n virkailijoiden ja hallituksen, Boardin jäsenten valintaan postiäänestyksellä joka kolmas vuosi kokoontuvassa kansainvälisessä Yleiskokouksessa, Conventionissa sovitaan yhteiset toimintatavoitteet ja -periaatteet sekä päätetään sääntöihin kuuluvat asiat. Viimeisin Convention oli keväällä 2012 Istanbulissa, Turkissa ja seuraava on Kööpenhaminassa, Tanskassa vuonna 2015.

Määrävuosina kokoontuvassa yhteispohjoismaisessa Rallyssa vahvistetaan Inner Wheel – ystävyyttä, keskustellaan ajankohtaisista avustus- ja hyväntekeväisyyskohteista sekä pohditaan Inner Wheel arvomaailmaa.

Euroopan Inner Wheel -maiden kokoontuminen on huimasti aktivoitunut ja nyt olemme kokoontuneet jo 7 kertaa. Viimeisin kokous oli Luxembourg Cityssä Luxembourgissa 2013 ja seuraava on Malmössä Ruotsissa 2014.  Tähän osallistuu Suomesta Kansallisen Neuvoston presidentti ja varapresidentti.

Useat Inner Wheel -klubit osallistuvat kansainväliseen yhteistyöhön mm. tukemalla erilaisia omia avustuskohteita, kuten lastensairaaloita, kouluja, päiväkoteja jne. Yhdessä Rotary-järjestön kanssa ollaan toteuttamassa vaihto-oppilasohjelmia. Tästä toiminnasta on saatu varsin myönteisiä kokemuksia, ovathan nuoret suurenmoisia kansainvälisen ystävyyden ja yhteisymmärryksen rakentajia. Tärkeä anti yksilötasolla ovat IW:n kautta solmitut ystävyyssuhteet myös muiden maiden IW-sisarten kesken.

Kansainvälinen Inner Wheel -järjestö osallistuu tarkkailijana myös useisiin YK:n asiantuntijaelimiin, erityisesti naisten ja lasten oikeuksia, perhekysymyksiä sekä huumeasioita selvittäviin työryhmiin.

Lisätietoja Inner Wheel -järjestöstä: Kansainvälinen Inner Wheel www.internationalinnerwheel.org

 Posted by at 17:05