syys 302014
 

Sähköisen/digitaalisen viestinnän perusperiaatteita on tehostaa ja helpottaa viestintää ja markkinointtia. IW-toiminnassa kaksi tyypillisintä asiaa ovat erilaiset kokoukset ja hyväntekeväisyystapahtumat. Seuraavassa on esitelty aluksi toimintamallina ja lopussa teknisinä vinkkeinä miten IW-viestinnässä voidaan toimia.

1. Perusideoita  😛

Tiedote, informaatio ja materiaalia laitetaan ns. digitaaliseen kotiin eli tässä tapauksessa IW:n nettisivuille. Jos kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä asia kuten Suomen IW Rally omalle väelle tai vaikka piirin 142 Lastensairaalan tukiprojekti, voidaan perusviesti viedä innerwheel.fi -sivulle. Vastaavasti piirien omat ja piirissä olevan klubin jutut tehdään oman piirin sivulle.

– Kun viestisivu yleensä blogi tai joskus myös nettisivu on tehty, se julkaistaan (eli markkinoidaan) muilla sähköisillä työkaluilla kuten RSS-syötteet, sähköpostit, SOME-kanavat (eli sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Twitter, Google+, Instagram ym.). Asiasivun markkinointi tapahtuu linkkinä sähköiseen kotiin ja mukaan kirjoitetaan sopiva lisäkommentti mediakanavan ja välittäjän näkökulman mukaan. SOMEssa lyhyt ja herättelevä ja sähköpostissa taas kommentoivampi. Näistä enemmän Step-by-Step #6 Lokakuu 2014 Markkinointi 2 SOME -osassa.

– Pääosin asian viestintä tehdään aina blogikirjoituksena. Yleensä asia vanhenee muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Jos tiedote koskee pysyvämpää asiaa esim. sääntömuutosta, kerätään erilaisia pieniä toiminnan kuvauskertomuksia tai vaikka uuden IW-klubin perustamista ym. voidaan siitä tehdä uusi sivu ja sitä markkinoida myöhemmin kerrotulla tavalla. Tällöin on tärkeätä muistaa lisätä uusi sivu heti halutun sivun alasivuksi, ettei se ilmesty ylävalikkoon. {Kohdassa New Page josta Page Attributes -laatikon Parent-riippuvalikosta valitaan sivu, jonka allasivuksi sivu halutaan – Tehdään ennen ensimmäistä tallennusta (Update)}

– Viestiin on hyvä laittaa valokuva tai logo antamaan lisämielikuvaa ja mielenkiintoa. Viesti on myös hyvä linkittää kaikkiin viestissä mainittuihin kohteisiin esim. D139 Nettikoulutuksen kohde Poleeni Pieksämäellä.

  •    Tapahtuman omille kotisivuille (www.poleeni.fi tai web)
  •    Kohteen wikipedia-tietoihin (Pieksamäken wikipedia tai wiki)
  •    Kohteen Google maps -tietoihin (esim. Poleeni Pieksamäki, a) linkkinä b) karttana (oikealla)
  •    Kohteen SOME-sivuille  (esim. Poleeni FB:ssä, Facebook, FB)
  •    Liitä blogikirjoitukseen esim. PDF-tiedostoine kaikki oheismateriaali ladattavaksi sitä haluaville
  •    ym.

– Jos kokouksissa on käytössä tietokone, nettiyhteys, voi presidentti lukea ohjeet suoraan nettisivun blogista. Datatykillä jopa näyttää kokousväelle ko. viestin ja motivoida ihmisiä aktiivisemmiksi IW-sivuston käyttäjiksi!

2. Blokikirjoitusten määrä  😆

Tapahtuman – kuten ison kokouksen – viestintä/markkinointi kannattaa tehdä useammalla blogikirjoituksella. Seuraavassa on otettu muutama esimerkki!

A) Kansallinen Rally-kokous

1) Alkuinfo  –  3-6 kk ennen;  Heti kun perustiedot selvillä; sisältönä päivämäärä, paikka, perustiedot jotta ihmiset voivat merkitä tapahtuman kiinnostavana kalenterihinsa jo kuukausia ennen
2) Perusinfo  –  2-3 kk ennen; Kun laajempi tieto asioista tulee, esim. muutama kk ennen itse tapahtumaa nostattamaan mielenkiintoa
3) Lisäinfo  –  1 kk ennen;  Tarkennetaan jotakin osallistujille tärkeää kohtaa ja nostamalla tarkemppaa kuvausta ja lisämielenkiintoa esim. ilmoittautumisesta tms.
4) Muistutusinfo   –  1 vkoa ennen;  Muistutetaan kokouksen perusasiolla: aika, paikka, ajo-ohjeet, sisältö jne.

B) Suuri yleistapahtuma   –  esim. Lastensairaalan konsertti

1) Alkuinfo  – 3-6 kk ennen;  Heti kun perustiedot selvillä; sisältönä päivämäärä, paikka, perustiedot jotta ihmiset voivat merkitä tapahtuman kiinnostavana kalenterihinsa jo kuukausia ennen
2) Perusinfo  – 2-3 kk ennen;  perustiedot kuten edellä mutta laajempaa kuvausta itse tapahtumasta
3) Lisäinfo  – 1-2 kk ennen;  perusatiedot kuten yllä, mutta nyt tulokulmana voisi olla esim. esiintyjien esittelyllä nostattaa mielenkiintoa ja syytä osallistua
4) Lisäinfo 2  –  2-3 vkoa ennen;  perusinfo kuten yllä, mutta nyt tulokulmana hyväntekeväisyyskohteen esittelyllä lisätään mielenkiintoa ja syytä osallistua
5) Muistutusinfo  – 1 vkoa ennen; Muistutetaan kokouksen perusasiolla: aika, paikka, ajo-ohjeet, sisältö jne.
6) Muistutusinfo  – 2 pvää ennen; kuten edellä kohdassa 5 tiivis muistutus

Infoversioiden määrään vaikuttaa se mille kohderyhmälle viestintää tehdään. Klubin kk-kokouksen/vierailun markkinointi piirin sivuilla kannattaa yleensä tehdä 0-2 kertaa kun taas valtakunnallisesti merkittävän tapahtumana kuten Lastensairaalan hyväntekeväisyyskonsertin tai IW Rallyn markkinointiin pääsivulla voi käyttää mallien mukaista markkinointiviestintää.

Näin useamman kerran blogia kirjoittamalla ja yhdistämällä se seuraavassa Step-by-Step #7 Lokakuu Markkinointi 2 SOMEssa -osan ohjeilla vielä IW-väki voi jakaa omissa SOME-tilapäivityksissä pöhinää ja runsaasti asiakaskontakteja.

3. Automaattisesti tapahtuva IW-markkionointi  😮

Kun julkaiset blogiviestin, monistuu sen otsikko lähes välittömästä muille Suomen IW-sivuille ns. RSS-syötteiden ansioista. Jokainen piirin (esim. d139.innerwheel.fi) sivu seuraa pääsivun (innerwheel.fi) blogia. Vastaavasti pääsivun alareunassa on piirien blogien uutisseuranta. Eli siis aina blogikirjoituksen otsikko löytyy muidenkin piirien ja pääsivun RSS-syötteistä. Jos uutinen on kiinnostava, klikkaamalla pääsee kirjoitettua blogia lukemaan. Näin tieto leviää automaattisesti sitä haluaville.

RSS in Footer

Alabannerin RSS-syötteet seuraavat IW-blogien uutisvirtaa (Kuvassa pääsivun alareunassa eri piirien seurantaa)

4. Lisämarkkinointi  😳

Tässä kohdassa jaotellaan markkinointitarve kahteen pääryhmään a) IW-organisaation sisäiseen ja b) kaikille asiasta kiinnostuneille

A) IW-organisaation sisäinen viestintä ja sen markkinointi

Kyseessä on esim. IW-rally tai vaikka yhteinen IW-ladyille tarkoitetty matka tai ”jäsenetu”. Tällöin edellä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen suositellaan asian jatkotiedottamista

URL-kopiointi IE selaimesta (kuvassa aktivoituna sinisenä)

URL-kopiointi IE selaimesta (kuvassa aktivoituna sinisenä)

a) sähköpostilla klubeille ja niiden jäsenille – Tällöin ei kannata kopioda kokonaan alkuperäistä blogikirjoitusta liitetiedostoineen, vaan sähköpostin otsikolla ja pienellä infolla herätellä asiaa. Kopio sähköpostiin alkuperäisen blogiviestin nettisivun osoite. Esimerkkeinä:

* blogin http://www.innerwheel.fi/terveiset-nordig-meeting-tanskasta-12-14-9-2014/ tai

* perussivun http://www.innerwheel.fi/toiminta/kokoukset-ja-tapahtumat/aanestysohjeet-koopenhaminan-conventiota-2015-varten/)

Linkkiä klikkaamalla halukkaat pääsevät lukemaan itse alkuperäisen uutisen ja lataamaan siletä tarvittavat liitteet. Tällöin vältyätään turhilta toimilta, voidaan lisäopastaa lukijaa ja netissä eikä sähköpostilaatikoissa turpoa turhilla viesteillä – linkit liikkuvat ja halukkaat käyvät linkillä lukemassa alkuperäisen viestin liitteineen. HUOM! Näin ohjaat myös IW-ladyjä käyttämään sivustoa aktiivisemmin.

b) Piirin blogissa oma markkinointi/info – Piirin sisällä voidaan mainostaa tärkeätä valtakunnallista viestiä ja myös jatkojalostaa sitä. Ensin laitetaan sähköpostiohjeen tyyppinen lyhyt info ja siihen voidaan lisätä omat mausteet. Esim. sovitaan yhteisestä kyydityksestä paikalle tai tulkinnasta miten asia piirissä hoidetaan. Omalla lisäblogikirjoituksella tavoitetaan tehokkaammin niitä jotka lukevat sivulla vain pääjutut eivätkä seuraa syötteitä.

B) Kaikille yleisesti tiedotettava

Kun asia koskee muitakin kuin pelkästään IW-läisiä, voidaan mukaan ottaa edellisten lisäksi IW-läisten omat henkilökohtaiset jakelukanavat. Jos klubilaiset haluavat, voivat he esim. mainostaa omissa sähköpostilistoissaan Lastensairaala-tyyppistä hyväntekeväisyyttä tai jakaa tilapäivityksinä omilla SOME-sivuillaan. Näistä enemmän Step-by-Step #6 Lokakuu 2014 Markkinointi 2 SOME -osassa.

Terveisin ja kysymyksiin vastaten weblaku b  🙂 

Sorry, the comment form is closed at this time.