joulu 262016
 

Kuva 1. Uuden sivun luonti

Oman klubin käyttöön voidaan tehdä vain jäsenille näkyvä sivu. Tämän alle voidaan lisätä ulkopuolisille ei näkyviä lisäsivuja (esim. oma valokuvagalleria, kokouspöytäkirjat ym.). Tällöin sivulle pääsy suojataan käyttäjien eli klubin jäsenten kesken yhteisesti sovitulla salasanalla. Näin estätään ulkopuolisten pääsy näkemään klubin sisäisiä asioita. Seuraavassa ohjeet salasanalla suojatun sivun tekemiseen.

 1. Kirjaudu tunnuksellasi oman piirin innerwheel-sivulle.
 2. Luo uusi sivu  oikealta Pages -valikon Add New -painikkeen avulla (Kuva 1).
 3. Kirjoita Enter title here -sarakkeeseen sivun nimi. Huomaa, että sivun nimi ei saa sekoittua piirin muiden klubien vastaavaan. Se ei voi olla esim. Jäsenille, koska piirin sivujen alla voi olla jopa 15 eri klubia. Näin kunkin jäsenille-sivu pitää nimetä erilaisiksi. Esim. Joensuu jäsenille tai Jäsenille JS tai Jäsenille 4 (jossa 4 kertoo Joensuun olevan 4. klubi aakkosissa)
 4. Uusi sivu määritetään jonkun sivun alasivuksi. Esim. oman klubin IW Turku -alasivuksi, joka nimetään Turku – jäsenille.
  1. Sivun sijainnin määrittely tehdään oikealta Page Attributes -ikkunan Parent -painikkeella
  2. Valitaan klikkaamalla aktiiviseksi se sivu, jonka alasivuksi uusi sivu halutaan; esim. IW Turku -sivun alasivuksi nimellä Turku – jäsenille
  3. Näin sivun asema valikkorakenteessa on laitettu oikeaan kohtaan 
 5. Seuraavaksi valitaan sivupohja. Joskus halutaan sivulle enemmän leveyttä ja jätetään sivuvalikko pois. Tämä voidaan tehdä joko
  1. Oikealta WB:n Page Atrributes -ikkunan Template -valikosta valitaan No Sidebars (Depracated) (eli ei sivuvalikkoa) (Kuva 2)
  2. WP:n teemasta (tässä Suffusion): Sivun kirjoitusikkunan alapuolelta Additional Options for Suffusion -ikkunan Layout -valikosta avautuvasta ikkunasta (kuva 3)
  3. jne  
 6. Vasen kuva 2. WP:n sivun muotoilu: Page Attributes => Template => No Sidebars        Yläkuva 3. WP:n Suffusion -teeman sivun muotoilu: Layout => 0 (Zero)

  Lopuksi ennen tallentamista/julkaisua määritellään sivun suojaus/salaus. Ne löytyvät oikealta Publish -valikosta Visibility kohdasta Edit-painikkeella.

  1. Status kertoo onko sivu a) Publish eli julkaistu vai b) vielä Draft eli luonnos
  2. Visibility kertoo näkyvyyden: a) Public eli julkinen, b) Password protected -salasanalla suojattu ja c) Private eli yksityinen, jonka löytää vain sivun linkillä
  3. Publish -kohdassa voidaan vielä ajastaa julkaisu (sivu/blogi) haluttuna aikana näkyväksi
  4. Näkyvyyden ajastuksella voidaan esim. useampi tapahtuman markkinointiblogikirjoitus tehdä samalla kerralla ja ajastaa ne ilmestymään tilaisuuden lähestyessä esim. muutaman viikon välein.
 7. Salasanalla suojattussa sivussa Visibility -kohdasta valitaan
  1. Password protected, jolloin aukeaa salasanan kirjoitus- ikkuna.
  2. Salasanaksi kannattaa valita helposti muistettava sana
  3. Jos salasanaa vaihdetaan vuosittain, on turvallisuus parempaa
  4. Esim. Sihteerin sukunimi, pressan etunimi+vuosi esim. Pirjo2016 ja Kirsti2017
  5. Lopuksi asia vahvistetaan OK -painikkeella.
 8. Huomaa, että valmiin sivun salasanan vaihto menee samalla tavoin
 9. Kun kaikki sivun säädöt on tehty, voidaan Publish -painikkeella julkaista sivu. Jos kaikki menee oikein, näet esim. eri selaimen välilehdellä, miten tehtävässä on onnistuttu. Tämän jälkeen sivun sisällön kirjoittamista tai muokkaamista voidaan jatkaa.
 10. KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
  1. Klubin omaan hallintosivuun johon voidaan liittää tietoja ja lisäsivuina mm. tarkemmat yhteystiedot, kokousten pöytäkirjat tai muistiot,
  2. Valokuvagallerian sivuja ym.
  3. Sisäisiä toimintaohjeita
  4. ym. 
 Posted by at 18:00

Sorry, the comment form is closed at this time.