maalis 012016
 

Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran 3.9.2015

Nyt kun tiedämme – kiitos Jari Laakkion tilastojen ja niiden tulkinnan – että verkkosivujamme ihan oikeasti käytetään huviksi ja hyödyksi, on korkea aika laittaa klubien sivut kuntoon uutta iw-toimintavuotta varten. Sehän on jo hyvässä vauhdissa ja ajantasaisia tietoja tarvitaan. Jos ei ehdi päivittää heti, niin jonkinlainen elonmerkki sivuille kuitenkin: lupaus tulevasta!

Kiitos klubien IT/nettivastaaville siitä, että lähes kaikilla klubeilla on perustiedot joko etusivulla tai alasivuilla. Perustietoina pidettäneen aikoinaan painetussa matrikkelissa julkaistuja tietoja klubeista ja sisarista, pois lukien heidän yhteystietonsa: klubin hyväksyminen IIW:iin ja/tai yhdistysrekisteriin, kokouspäivä, -aika ja -paikka, hallitus, luettelo entisistä presidenteistä (tai mieluummin linkki ko. luetteloon), aktiivikunniajäsenet sekä jäsenistä nimiluettelo. Myös ystävyysklubit, jos sellaisia klubilla on.

Verkkotiedottamisessa tietojen ajantasaisuus on tärkeää, joten mm. klubihallituksen kokoonpano olisi päivitettävä nopeasti uuden toimintakauden alussa. Tämä on ymmärrettävästi hankalaa kauden vaihtuessa keskellä parasta loma-aikaa. Kun hallituksen kokoonpano ajantasaistetaan, on huomattava muuttaa myös otsikkona oleva toimikausi. Edelleen on sivuillamme viime kauden hallituksia seuraavasti: 1 klubilla piirissä 139, 1:llä piirissä 140, 4:llä piirissä 141 ja 7 suomalaisella klubilla piirissä 142. Tarkistakaapa oman klubinne tilanne.

’Arkun’ jäsenluetteloa päivitettäessä tulee päivitysajankohta merkitä sille varattuun paikkaan luettelon vasempaan yläkulmaan – ja mielellään myös päivittäjän nimi tai vähintään nimikirjaimet. Jäsentietoihin ei voi luottaa, mikäli luettelon yhteydessä on vanhentunut päivämäärä (edelliseltä toimintakaudelta tai jopa ajalta, jolloin luettelon pohja on tehty).

Ohjelma- ja toimintasivuilla olisi hyvä noudattaa käänteistä aikajärjestystä siten, että uusimmat tapahtumat ovat päällimmäisenä (tai ainakin kuluvan kauden toimintasuunnitelma on ennen edellisiä), jolloin tietoa etsivä pääsee helpommalla.

Toimintakauden ohjelma/toimintasuunnitelma on julkaistu useimpien klubien verkkosivulla. Koska toimintakauden ohjelma vahvistetaan yleensä vasta syyskuussa, nyt sivuilla olevat ohjelmat ovat viime kaudelta. Paljon on kuitenkin klubeja, joiden ohjelmatiedot ovat vanhempia tai puuttuvat kokonaan. Ketä kiinnostaa klubi, jolla ei ole toimintaa! Kannattaa käyttää hyväksi verkkosivujen tarjoama viestintämahdollisuus, toki unohtamatta tiedottamista perinteisen postin ja sähköpostin avulla, mikäli jäsenet niin haluavat. Kaikkia viestintämuotoja tarvitaan.

Toiminta-sivujen käyttö viestinnässä näyttää olevan kiinni innostuksesta kertoa klubin toiminnasta. Muutamilla klubeilla on hyvät sivut kuvineen ja tapahtumaselostuksineen. Vierailkaa sisarklubien sivuilla innoitusta hakemassa!

Vaihtoehto toiminta-sivun käytölle tiedottamisessa on julkaista blogikirjoitus piirin ajankohtaista -sivulla. Tätä kannattaa käyttää varsinkin silloin, kun tiedon klubin toiminnasta haluaa leviävän omaan piiriin ja koko valtakuntaan, siis erityisen merkittävissä tilanteissa ja tilaisuuksissa. Toiminta-sivun tiedottamista voi pitää jotenkin ”yksityisempänä”: toiminta-sivu jää helpommin vain oman klubin käyttöön – siinä tapauksessa, että klubin iw-sisaret ovat oppineet sitä käyttämään.

Viestintäterveisin

Pirkko Haario
KN:n viestintävastaava
pirkko.haario@innerwheel.fi

PS. Kts. myös KN:n suositus klubien sivujen sisällöstä: Toiminta > Säännöt ja ohjeet

Sorry, the comment form is closed at this time.